Prosjekter

KONTOR

Liefting Arkitektur & Restaurering er et arkitektkontor som er etablert i 2005 og har sin basis i Sarpsborg/Fredrikstad.

Kontorets spesialitet ligger i prosjekter angående nye og eksisterende eneboliger, flermannsboliger og fritidsboliger.

Vi lager forslag for nybygg, ombygging, utvidelser, fasadeendringer, rehabilitering og restaurering.

Videre har vi bred erfaring vedrørende bruksendring/gjenbruk av eldre eksisterende bygninger der det kan etableres nye leiligheter og næringslokaler i eksisterende arealer.

Kontoret er opptatt av stedstilpasning. Vi ønsker å se til hvordan en ny bygning eller ombygging på best mulig måte kan tilpasses stedets gode arkitektoniske kvaliteter og være med på å forsterke det helhetlige uttrykket. Stedstilpasning kan gjøres ved å se til formuttrykket, plassering av bebyggelsen og material- og fargebruk.

For at kundene våre skal kunne realisere sine ønskede prosjekter tar vi oss av:

– prosjekteringsarbeider
– søknadsprosesser
– nødvendig kontakt med myndighetene
– arbeidstegninger og beskrivelser
– byggeveiledning ved behov.

Kontoret ønsker å levere prosjekter som inneholder god estetikk, optimale planløsninger og varige tekniske løsninger.

André Liefting har bred erfaring i arkitektfaget fra både Norge og Nederland. Etter utdanning og 5 års erfaring på et arkitektkontor på 1980-tallet ble et eget kontor oppstartet og drevet i Nederland fra 1990 til 2000.

I tillegg er det jobbet på et kontor innen restaureringsprosjekter i Nederland fra 2001 til 2005.

Siden 2005 drives arkitektarbeidene fra Sarpsborg/Fredrikstad-området i Norge.

kontakt

Firma

Liefting Arkitektur & Restaurering AS

Adresse

St. Mariegate 72, Sarpsborg
Mølleroddveien 28, Fredrikstad

Org.nr

NO 998 703 905 MVA

Arkitekt

André Liefting

Epostadresse

andre@liefting.no

Følg oss :

Webdesign levert av Nordic Hosting AS